Cluster Saúde de Galicia, CSG

Facer de Galicia o mellor lugar para envellecer con saúde

Asociación profesional do sector saúde de apoio á innovación

+ 0
Socios da #ComunidadeCSG
0
Alianzas estratéxicas internacionais
> 0 %
PIB da rexión
0
Apoio a proxectos de innovación da #ComunidadeCSG
0
Edicións Fórum RIES

Somos CSG. Somos Servizos Internacionalización Living labs

Testeo e pilotaxe

Apoio de consultoría para procesos de co-creación e colaboración na análise de datos

Procura de financiación para a escalabilidade

Internacionalización

Oportunidades de negocio B2B

Participación en proxectos europeos

Apoio estratéxico e visibilización

Servizos base de representación e consulta

Grupos de traballo temáticos intersectoriais

Liña greentech

O proxecto EDIH DATAlife céntrase na implantación de tecnoloxías disruptivas en fases de validación e demostración con gran potencial para aumentar a competitividade das empresas e a administración pública galega, pero pouco estendidas na actualidade. Por elo é necesario apoiar ás empresas -especialmente ás pemes- para facilitar o seu coñecemento e adopción.

Os servizos estarán recollidos nun catálogo e serán gratuítos para as pemes. Entre eles incluirase o asesoramento para a implantación de novas tecnoloxías, así como probas de concepto de Intelixencia Artificial (AI), Computación de Altas Prestacións (HPC) ou Internet das cousas (IoT).

O proxecto Senior Eco-Nect ten como obxectivo preparar un plan de acción conxunto para apoiar o surximento e o desenvolvemento de ecosistemas europeos dedicados á economía plateada e do envellecemento activo e saudable, así como garantir a inclusión e a interconectividade entre todos os actores chave da innovación do sector e os sectores transversais.

O plan presentarase en xuño de 2024 e de ser seleccionado, iniciarase a súa implementación.

#ComunidadeCSG

ÚLTIMAS noticias

Primer ECHAlliance Spanish Ecosystem Gathering

O Cluster Saúde de Galicia, CSG, participou no primeiro Spanish Ecosystem Gathering de ECHAlliance, que tivo lugar en Barcelona o 22 e 23 de novembro.

Visita de Senior Eco-Nect ó ecosistema galego

O consorcio do proxecto Senior Eco-Nect visita o ecosistema galego e participa en #RIES23

O VIII Fórum RIES 2023 volve ser coroado como evento insignia do ecosistema da saúde galego na súa oitava edición

O evento, que se celebrou os días 8 e 9 de novembro en Vigo, reuniu a máis de 300 persoas dos sectores sanitario, sociosanitario, informático e das novas tecnoloxías.

PRÓXIMOS EVENTOS

Contacta con nos

=

O CSG agora...

8-9 de novembro, Vigo

Participa no proxecto Horizonte Europa Senior Eco-Nect rexistrando a túa solución no mapa europeo de Silver Economy