As “Learning Expedition – LEX” ou misións de estudo, son un dos servicios principais de internacionalización do CSG. O principal obxectivo é identificar socios estratéxicos e posibilidades de inversión para o ecosistema CSG. ecosistema CSG.

Estas misións poden ser directas, inversas ou online, pero sempre mantendo o espíritu de representación da comunidade CSG cunha axenda común para a delegación liderada polo CSG e que presentará proxectos chave en man.

A orientación da misión (xestión de hospitais, alimentación funcional, envellecemento activo e saúdable, etc.) depende dos socios que integran a delegación, que adoita estar formada por  reguladores  (representantes de algunha das tres Consellerias colaboradoras: Sanidade, Política Social, e Industria),  entidades de R&D&i, indusria  e  asociacións de pacientes.

O papel do CSG é crucial para levar a cabo este servizo de internacionalización dado que se encarga de elaborar  as axendas, preparar as fichas das entidades participantes, executar a misión e realizar un reporte de execución.

noticias

LEX Xapón: a Learning Expedition do 9 ao 15 de outubro

Día 2 da LEX Xapón

Comezamos a LEX Xapón coa visita a iPark

LEX París

LEX Escocia