O obxectivo principal é poñer en marcha unha oficina técnica que facilite o impulso e a captación de proxectos no ámbito sanitario no marco dos fondos europeos Next Generation e, con especial atención, ó posicionamento de Galicia no PERTE vinculado a este sector.

noticias

Eventos