2017 a 2020
POCTEP Interreg 027_CODIGOMAIS_1E
Orzamento total: 2.288.893,27€

Aprobado no marco da primeira convocatoria do Programa de Cooperación Transfronteiriza Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020 e cun orzamento global de 2.288.893,27 €, CÓDIGOMÁIS é un proxecto que pretende impulsar a creación dun Ecosistema Transfronterizo (Galicia – Norte de Portugal) Innovador no sector da saúde que permita integrar os principais actores públicos e privados, fomentar as capacidades e oportunidades de valorización do coñecemento e estimular o funcionamento dun polo de competitividade de excelencia relacionado co sector da saúde.

Rol do CSG

O CSG é un stakeholder involucrado no desenvolvemento do plan estratéxico, a identificación de grupos de interese e a organización de misións de estudo a centros de innovación europeos (Dinamarca, Suecia, Israel e Países Baixos)