2021 a 2022
HORIZON-CSA-SC1-HCC-08-2020
Orzamento total: 1.958.138€

A Rede Innovación para o Envellecemento Activo e Saudable (IN-4-AHA) é unha Acción de Coordinación e Apoio (CSA) financiada pola UE que contribúe á ampliación transfronteiriza de aplicacións probadas e listas para o seu uso na atención sanitaria e social. O principal resultado desta cooperación é un modelo de ampliación da innovación validado polas partes interesadas e complementado cunha folla de ruta clara para a aplicación, un conxunto de ferramentas de avaliación do impacto da innovación e unha estratexia para os investimentos a longo prazo.

Rol do CSG

O CSG lidera focus groups, testeos e a implementación da estratexia de inversión (H2020)

Partners do proxecto

Resultados do proxecto

noticias

ITGALL, CSG Living Lab, forma parte do novo proxecto EDIH e compartirá o know-how e as ferramentas resultantes do proxecto IN-4-AHA.

Eventos