SARAIVA

Somos unha empresa de innovación social de Pontevedra. Dende o ano 2005 acompañamos ás persoas maiores e ás súas familias no proceso de aprendizaxe continua que acompaña aos aniversarios. Conscientes de que cada persoa é única, sabemos que co paso do tempo, o noso estilo de vida
(necesidades, preferencias e preocupacións) está cambiando. “A personalización, a creación dun ambiente familiar, familiar e próximo, actividades con
sentido e inclusivas, son a esencia do empoderamento das persoas maiores todos os días”.

Nos nosos centros e servizos para persoas maiores ofrecemos solucións para afrontar calquera etapa do proceso de envellecemento dende un novo concepto de vida dende o modelo de Atención Centrada na Persoa.

Living lab