Somos CSG

Somos unha plataforma de colaboración profesional público privada sen ánimo de lucro que engloba ás industrias e institucións relacionadas co ámbito sanitario galego en sentido amplio.

Buscamos construir sinerxias que permitan optimizar a súa competitividade e mellorar a vida das persoas.

O noso principal propósito é apoiar a innovación para a co-creación de solucións que melloren o benestar das persoas.

Socios da #ComunidadeCSG
+ 0
Proxectos europeos
0
PIB da rexión
> 0 %
Proxectos de innovación de socios
0
Edicións Fórum RIES
0

Obxectivos

Impulsar o crecemento e a competitividade

Potenciar o coñecemento, sinerxias, colaboracións e o networking

Mellorar o posicionamiento nacional e internacional

Fomentar o enfoque sociosanitario do sector saúde galego e posicionarse como referentes neste aspecto.​

EIXES ESTRATÉXICOS​

Para alcanzar estes obxetivos estratéxicos, propónse abordarlos en dous niveis de magnitude: catro Eixes de Actuación, que permitirán desenvolver a Estratexia do CSG, e tres Eixes de Apoio, que permitirán manter obxectivos claros e realizar os seguimentos.

EIXES DE ACTUACIÓN​

Captar novos membros e potenciar a colaboración

Apoiar na expansión comercial da actividade dos membros

Apoiar na financiación de proxectos de I+D+i

Representación do sector saúde ante a sociedade

EIXES DE APOIO​

Actualización periódica do catálogo de servizos a socios

Monitorización e seguimento das actividades do CSG

Captación e xestión de fondos para a actividade do CSG

XUNTA DIRECTIVA

Rocío Mosquera Álvarez

Luís Barros Ríos

Vicepresidente

Juan Carlos Rodríguez Bernárdez

Secretario

Pilar Basanta

Tesoureira

José Manuel Chao Ardao

Vocal

José Ángel Abeal Riveiros

Vocal

Luís Pérez-Freire

Vocal

Patricia Rey Pérez

Vocal

Ricardo Fra Otero

Vocal

Equipo CSG

Iván Rarís Filgueira

Xerente

Belén Táboas Pometti

Técnico de xestión

Sara Olveira Martínez

Técnico de comunicación

Lorena Iglesias Andrade

Investigo. Desenvolvemento de negocio

Nieves Freire Barea

Investigo. Asistente de coordinación ITGALL

Ángeles Lobato Limeres

Técnico de xestión

Identidade corporativa

Material de comunicación

Descarga aquí

Descarga aquí

Descarga aquí

Descarga aquí

Logotipo e isotipo