1 de xaneiro de 2023 a 31 de decembro de 2025
EDIH – DIGITAL-2021-EDIH-01
Orzamento total: 5.494.236€

O proxecto EDIH DATAlife céntrase na implantación de tecnoloxías disruptivas en fases de validación e demostración con gran potencial para aumentar a competitividade das empresas e a administración pública galega, pero pouco estendidas na actualidade. Por elo é necesario apoiar ás empresas -especialmente ás pemes- para facilitar o seu coñecemento e adopción.

Os servizos estarán recollidos nun catálogo e serán gratuítos para as pemes. Entre eles incluirase o asesoramento para a implantación de novas tecnoloxías, así como probas de concepto de Intelixencia Artificial (AI), Computación de Altas Prestacións (HPC) ou Internet das cousas (IoT).

Rol do CSG

O rol do CSG céntrase en servizos test-before-invest (servizos de pilotaxe nos nosos living labs), a participación das partes interesadas e do ecosistema, a difusión de resultados e o fomento da colaboración entre os sectores público e privado.

A quen está dirixido?

Sectores agro-mar alimentación, forestal-madeira, biotecnoloxía e saude-coidados (especialmente PEMES)

Como participar?

  • Sendo parte do catálogo de servicios e como partner de colaboradores estratéxicos ITGALL
  • Certificarte como Living Lab ITGALL

Obxectivos

Aumentar a competitividade das empresas e, especialmente, das pemes, mediante a adopción de tecnoloxías de IA e Big Data, promovendo a creación de espazos de datos federados e a súa explotación colaborativa.
Compartir boas prácticas con outras rexións a través do seu comité de expertos, con embaixadores a nivel nacional e internacional, e con relacións estratéxicas coa participación en redes de colaboración de DIHs.
Ser unha fiestra única de servizos, proporcionando ás empresas acceso a solucións dixitais avanzadas a través de infraestruturas modernas para a experimentación e validación tecnolóxica.

Partners do proxecto

O proxecto EDIH-DATAlife está formado por un consorcio de 15 membros do ecosistema de innovación galego. Conta con institucións de investigación, científicas e centros tecnolóxicos (5 socios), clústeres sectoriais (5 socios), un centro de transferencia de coñecemento, dúas universidades e una empresa tractora. Representan a todos os axentes da demanda, a oferta e transferencia de tecnoloxía.

noticias

Mesa sectorial de diagnóstico tecnolóxico (saúde e coidados) do proxecto EDIH DATAlife

ITGALL, CSG Living Lab, forma parte do novo proxecto EDIH e compartirá o know-how e as ferramentas resultantes do proxecto IN-4-AHA.

Iniciamos novo proxecto europeo: EDIH DATAlife