O CSG é parte do mapeo de stakeholders chave na Silver Economy para Senior Eco-Nect. Rexistra a túa solución agora!

O Cluster Saúde de Galicia, CSG, é parte do proxecto Senior Eco-Nect. O rol do CSG neste proxecto enfócase en levar a cabo o mapeo de stakeholders e solucións chave para ser incluidas no plan de acción, así como a organización de workshops temáticos e a diseminación dos resultados.

Con seu inicio en xullo de 2022, Senior Eco-Nect é un proxecto Horizon Europe que ten como obxectivo preparar un plan de acción conxunto para apoiar o surximento e o desenvolvemento de ecosistemas europeos dedicados á economía plateada e do envellecemento activo e saudable, así como garantir a inclusión e a interconectividade entre todos os actores chave da innovación do sector e os sectores transversais.

Un dos resultados deste proxecto é o mapeo de stakeholders chave e organizacións involucradas na economía prateada en Europa (ou co potencial de involucrarse), que está hosteado na website do proxecto e accesible para que calquera organización se rexistre para aparecer no mapa.

Descubre todas as solucións de silver economy que xa están no mapa e rexistra a tua en https://www.senior-eco-nect.com/interactive-mapping/

Por que rexistrarte?

  • Identifica novos socios en Europa
  • Se parte dun crecente ecosistema Europeo de silver economy
  • Toma un rol activo en promocionar a silver economy

Únete hoxe a este novo ecosistema dedicado á economía prateada e de envellecemento!