Empresa:

SARAIVA

Descrición da entidade
SARAIVA é unha empresa que ofrece servizos de atención, intervención e apoio ás persoas maiores e o seu ambiente familiar na zona de Pontevedra a través da súa rede de centros multiservizos (centros de día, unidades de memoria, unidade de vida activa, aloxamento residencial e axuda no fogar). O noso modelo de atención está baseado no modelo de vivenda e unha atención integral e centrada na persoa. A nosa misión é ofrecer unha alternativa para que calquera etapa do proceso de envellecemento se desenvolva de forma plena e autónoma, personalizando a atención e o apoio en función das túas preferencias e habilidades para aumentar o teu benestar e calidade de vida. A nosa consigna é "tamén seremos maiores"
Valor diferenciador no seu sector
SARAIVA ten o seu propio modelo de negocio e modelo de servizos premiado na III edición da Plataforma de emprendemento social BBVA Momentum.
Cadeas de Valor
Datos de Contacto
ricardofra@saraiva.es / luciasaborido@saraiva.es / noelialopez@saraiva.es
www.saraiva.es / www.saraivasenior.es
Persoa de Contacto
Lucia Saborido Piñeiro
Direccion de servicios
luciasaborido@saraiva.es
659114041