Empresa:

Fundacion Rof Codina

Descrición da entidade
A Fundación Rof Codina naceu cunha triple orientación: docente, investigador e asistencia, con vocación de servizo á sociedade. Sendo a súa misión principal o apoio permanente á docencia impartida na Facultade de Veterinaria de Lugo. Para alcanzar os seus obxectivos, a Fundación Rof Codina xestiona dous centros: o Hospital Veterinario Universitario Rof Codina e o Centro Veterinario de Biomedicina e Veterinario (CEBIOVET). O primeiro centrouse na prestación de servizos de asistencia veterinaria, o segundo centrouse na investigación nos campos da biomedicina e veterinaria, ambos compartindo traballo docente.
Valor diferenciador no seu sector
O persoal docente da USC, polo tanto, está á fronte das técnicas veterinarias. Ademais, o Hospital dispón dunha dotación de última xeración. Centro de investigación, usuario autorizado de animais experimentais, con instalacións únicas na súa área xeográfica
Cadeas de Valor
Datos de Contacto
hospital@rofcodina.org
www.rofcodina.org
Persoa de Contacto
Antonio Gonzalez Cantalapiedra
Director Veterinario do Hospital Veterinario Universitario Rof Codina
antonio.cantalapiedra@usc.es
647 34 40 51