Mesa sectorial: salud y cuidados. EDIH DATAlife

20 abril 2023
11:30
13:30
Salón de Actos – Axencia de Coñecemento en Saúde, ACIS (Avda. Fernando de Casas Novoa, n.º 37, Entrada por B, 1º andar, 15707, Santiago de Compostela, A Coruña)
Organizado por Cluster Saúde de Galicia, CSG