Presentación

CSG é unha organización sen ánimo de lucro cuxo obxectivo principal é impulsar a competitividade da industria sanitaria de Galicia contribuíndo ao seu desenvolvemento económico e social a través da cooperación entre todas as institucións públicas e privadas relacionadas co sector da saúde. Adicionalmente, é responsable de catalizar unha cooperación efectiva en I + D + i no sector.

As nosas actividades están aliñadas con tres obxectivos principais: Innovación, Internacionalización e Capacitación. Sempre á procura de cooperación e desenvolvemento económico como resultados.

Misión

Impulsar a competitividade da industria galega de saúde, contribuíndo ao seu desenvolvemento económico e social a través da cooperación entre todas as institucións públicas e privadas relacionadas co sector da saúde.

Visión

Combinar o macro-sector da saúde en Galicia e ser o catalizador dunha cooperación eficaz en I + D + i.

Obxetivos

  • Aumentar a capacidade de I + D + i
  • Interacción do coñecemento e os mellores profesionais
  • Crea un ambiente para o desenvolvemento empresarial
  • Contribuír á creación de riqueza
  • Atraer novas organizacións e institucións do sector ao ecosistema.
  • Consolidar e crear vínculos entre os diferentes actores.

Asamblea Xeneral e Xunta Directiva

O Cluster Saúde de Galicia é unha organización sen ánimo de lucro inscrita no Rexistro Xeral de Asociacións, co número 2011/015855 – Sección 1 do Rexistro Central de Asociacións e é o seu obxectivo principal:

“Impulsar a competitividade de Galicia, contribuíndo ao desenvolvemento económico e social da Comunidade Autónoma, a través da cooperación entre todas as institucións e empresas públicas e privadas relacionadas coa saúde ea saúde, promovendo a excelencia empresarial no sector, agrupando empresas, centros de investigación, entidades e institucións, para ofrecer novas oportunidades de servizos para os usuarios, logo da adquisición dun alto nivel de competitividade empresarial a través da realización de proxectos innovadores “.

A súa sede social atópase na Avda. Fernando de Casas Novoa, nº 37. Edificio CNL. Portal A-B. 1ª planta. San Lázaro, 15707 Santiago de Compostela.

CSG organízase nunha Xunta Directiva e nunha Asamblea Xeneral,  formada pola totalidade dos membros do Cluster. Dende 1 de septiembre do 2016 o CSG conta cun Cluster Manager.

A estructura actual dos órganos do gobierno do CSG é a seguinte:

Presidenta: Rocio Mosquera (Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios)

Vice-Presidente: Carlos R. Morante (Centro Médico el Carmen)

Secretario: Luis Barros (Atendo)

Tesorero: José Luis Castro (Severiano Servicio Móvil)

Vocales:

Alberto Borrego Diez (Everis)

José Manuel Chao Ardao (Plexus S.L.)

José Noya (Linknovate )

Noelia López (Activiza)

Sandra Rellán (ANFACO-CECOPESCA)

Xerente: Gisela Garcia-Alvarez

Estatutos e Regulamentos internos

Versión consolidada a fecha 20 de febreiro do 2015

Descarga o PDF cos Estatutos do CSG