Papel do CSG: Beneficiario

Importe da subvención: 90.392,94 €

Convocatoria pública Galicia Exporta Organismos Intermedios

En liña co noso obxectivo de internacionalización e apertura de novos mercados, a principios deste 2018 presentamos unha solicitude ás axudas concedidas por Igape para o apoio na promoción externa conxunta das empresas. En agosto, Igape informounos da concesión da nosa solicitude á Convocatoria Pública Galicia Exports Intermediaries.

En función das necesidades dos socios, definíronse os xeitos de alcanzar este obxectivo de internacionalización. Realizaranse material promocional e publicidade para mellorar a visibilidade no estranxeiro e organizaranse as Expedicións de aprendizaxe. Este concepto é un paso máis aló da misión comercial. A Learning Expedition implica un enfoque que permite non só centrarse na xeración de contactos empresariais senón aprender e inspirarse nas últimas tendencias, identificar socios estratéxicos e boas prácticas no espírito empresarial, na innovación e na xestión local. Israel, China, Estonia e Ecuador son os países seleccionados para levar a cabo estas accións.

A participación nas Expedicións de Aprendizaxe está cofinanciada ao 80% a través do Igape e do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional do Programa Operativo Galicia 2014-2020.