IDENTIFICACIÓN DAS NECESIDADES, OPORTUNIDADES, RETOS E PRIORIDADES ENTRE GALICIA E NORTE DE PORTUGAL
Think Tank e resultados de Galicia. Think Tank e resultados de Portugal.
ANALISIS DOS RESULTADOS OBTIDOS
NECESIDADE 1
Captación, formación e retención do talento. Recursos humanos mais versátiles e competitivos cun ecosistema laboral-profesional mais eficiente-atractivo.
NECESIDADE 2
Equipos multidisciplinares de traballo e melloras na integración entre os axentes da cadea de valor sectorial e intersectorial.
NECESIDADE 3
Fomentar a transferencia de coñecemento e tecnología.
NECESIDADE 4
Acceso a unha financiación eficiente para a investigación.
NECESIDADE 5
Reforzar o papel dos usuarios finais (pacientes, profesionais e coidadores) como eixo central da investigación.

http://es.codigomais.eu