Xunta Directiva

O Cluster Saúde de Galicia é unha organización sen ánimo de lucro inscrita no Rexistro Xeral de Asociacións, co número 2011/015855 – Sección 1 do Rexistro Central de Asociacións e constitúe o seu obxectivo principal:

“Impulsar a competitividade de Galicia, contribuíndo ao desenvolvemento económico e social da Comunidade Autónoma, a través da cooperación entre todas as institucións e empresas públicas e privadas relacionadas coa saúde ea saúde, promovendo a excelencia empresarial no sector, agrupando empresas, centros de investigación, entidades e institucións, para ofrecer novas oportunidades de servizos para os usuarios, logo de adquirir un alto nivel de competitividade empresarial a través da realización de proxectos innovadores “.

O seu domicilio está situado na Avenida Fernando de Casas Novoa, n.º 37. Edificio CNL. Portal A-B. 1º andar San Lázaro, 15707 Santiago de Compostela.

O CSG está organizado nunha Xunta Directiva e unha Asemblea Xeral, que está formada por todos os membros do Cluster. En marzo de 2016 decidiuse prescindir dos servizos prestados por Valora Consultores de Gestión, S.L. como Project Office, para pasar ao contrato dun Cluster Manager a tempo completo para xestionar o cluster. O 1 de setembro de 2016, Da Gisela García Álvarez ingresou no CSG Cluster Manager.

A estrutura actual dos órganos de goberno do CSG é a seguinte: