Misión

Impulsar a competitividade da industria galega de saúde, contribuíndo ao seu desenvolvemento económico e social a través da cooperación entre todas as institucións públicas e privadas relacionadas co sector da saúde.

Visión

Combinar o macro-sector da saúde en Galicia e ser o catalizador dunha cooperación eficaz en I + D + i.

Obxectivos

  • Aumentar a capacidade de I + D + i
  • Interacción do coñecemento e os mellores profesionais 
  • Crea un ambiente para o desenvolvemento empresarial 
  • Contribuír á creación de riqueza 
  • Atraer novas organizacións e institucións do sector ao ecosistema
  • Consolidar e crear vínculos entre os diferentes actores