Empresa:

UNIVERSIDADE DE VIGO

Descrición da entidade
A Universidade de Vigo, é unha das tres universidades públicas galegas, consta de tres campus universitarios, nas cidades de Vigo, Ourense e Pontevedra.
Valor diferenciador no seu sector
Cadeas de Valor
Datos de Contacto
vicinternacionalizacion@uvigo.gal
uvigo.gal
Persoa de Contacto
Alejandro Cadabón Figueroa
Secretaría de Vicerrectoría de Responsabilidad Social, Internacionalización e Cooperación
vicinternacionalizacion@uvigo.gal
986813587