Empresa:

Universidade de Santiago de Compostela

Descrición da entidade
Universidade pública, na que se imparten, entre outras as titulacións, relacionadas con saúde, de Mediciña, Odontoloxía, Farmacia, Veterinaria ou Psicoloxía. A USC conta con numerosos grupos de investigación, recoñecidos a nivel internacional, que desenvolven liñas de investigación en ámbitos relacionados coa saúde.
Valor diferenciador no seu sector
A USC imparte educación superior en titulacións como Mediciña, Veterinaria, Psicoloxía ou Farmacia que son únicas en Galicia. Desenvolve liñas de investigación punteiras en diversos ámbitos científicos.
Cadeas de Valor
, ,
Datos de Contacto
emilio.martinez.rivas@usc.es
www.usc.gal
Persoa de Contacto
Emilio Manuel Martínez Rivas
Director da Área de Promoción e Proxectos Internacionais
emilio.martinez.rivas@usc.es
881816202