Empresa:

CRUZ VERMELLA

Descrición da entidade
Traballamos en Galicia dende 1870, para adaptarnos ás necesidades das persoas máis vulnerables da nosa comunidade e implicar aos cidadáns en emerxencias nacionais e internacionais e nas necesidades da poboación en todas as partes do mundo. Cruz Vermella configúrase como a Oficina Autonómica da Cruz Vermella Española en Galicia e desenvolve a súa actividade a través da presenza de implantación territorial en todas as rexións galegas. Unha das principais actividades de Cruz Vermella enmárcase no ámbito socio-sanitario a través da aplicación de tecnoloxía para previr situacións de risco e / ou soidade en colectivos vulnerables como persoas maiores ou familias en risco de exclusión. A Cruz Vermella Española é membro da Federación Internacional de Sociedades da Cruz Vermella e da Media Luna Vermella, que é a maior organización humanitaria do mundo e presta asistencia sen discriminación por nacionalidade, raza, crenzas relixiosas, clase social ou opinión política.
Valor diferenciador no seu sector
Organización de referencia na aplicación da tecnoloxía ás persoas maiores. Xestión de 13.000 persoas a través do Servizo Teleasistencia Presenza territorial en todas as rexións de Galicia
Cadeas de Valor
Datos de Contacto
pedigo@cruzroja.es
www.cruzvermella.org
Persoa de Contacto
OSCAR FAFIAN VARELA
RESPONSABLE DE INNOVACIÓN
osfava@cruzroja.es
981221000