Empresa:

Lapisoft Projects SL

Descrición da entidade
Lapisoft é unha start-up especializada en transferir coñecementos médicos a novas e máis actuais tecnoloxías de software. Creamos solucións sinxelas e intuitivas centradas no usuario, estudando as súas necesidades para ofrecer ferramentas para maximizar todo o seu potencial. Tamén traballamos e colaboramos con diferentes grupos multidisciplinares na procura de novas ideas coas que revolucionar a práctica clínica e o acceso á información médica.
Valor diferenciador no seu sector
Temos unha avanzada capacidade de interlocución con equipos médicos, polo que podemos traducir o coñecemento médico en ferramentas de software fáciles de usar, deseñadas atendendo ás necesidades e particularidades do usuario.
Cadeas de Valor
Datos de Contacto
contact@lapisoft.es
www.lapisoft.es
Persoa de Contacto
Mercedes López Garrido
Responsable de diseño e comunicación
merce@lapisoft.es
698153535