Empresa:

Idom Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U.

Descrición da entidade
SALUD IDOM no campo da innovación e a arquitectura
Valor diferenciador no seu sector
IDOM ten unha unidade estratéxica de negocio sanitario, que presta servizos profesionais nos campos da arquitectura, a enxeñaría e a consultoría. IDOM sitúase non só como unha empresa innovadora senón tamén como un axente activo para o desenvolvemento da innovación e do deseño en o tecido empresarial, dirixido a proxectos orientados a:  Definir estratexias de innovación nos campos empresariais, de produtos / servizos e procesos.  Sistematizar o proceso de innovación empresarial e implementar sistemas para a súa xestión.  Sistematizar o deseño e desenvolvemento do produto e implementar sistemas de xestión de deseño.  Xestionar e executar proxectos en esquemas de innovación aberta.  Apoiar organizacións intermedias no desenvolvemento de proxectos e programas de innovación.  Deseñar, desenvolver e xestionar procesos e / ou coñecementos de transferencia de tecnoloxía.  Desenvolver as estratexias e modelos de organización e xestión das infraestruturas tecnolóxicas que apoien o proceso de innovación (parques e centros tecnolóxicos, parques científicos, etc.), establecendo vínculos entre eles.  Identificar e proporcionar estratexias de desenvolvemento para clusters e / ou sectores innovadores.  Formular estratexias de innovación rexionais e / ou estatais  Innovación de modelos de negocio e creación de novas empresas de base tecnolóxica. Neste sentido, IDOM creou un equipo de traballo dirixido á innovación aberta e a contratación pública de innovación (IPC) que a situou hoxe como a empresa líder a nivel de IPC do mundo, sendo a única empresa con experiencias en o deseño e implantación de sistemas IPC en diferentes países de América Latina (México e Colombia) e España.
Cadeas de Valor
Datos de Contacto
i_santiago@idom.es
www.idom.com
Persoa de Contacto
Rafael Espinosa Azofra
Apoderado
i_santiago@idom.es
981554391