Empresa:

HEALTH IN CODE SL

Descrición da entidade
Líder europeo no diagnóstico xenético de enfermidades cardiovasculares hereditarias cun modelo empresarial en expansión cara a outras patoloxías. Expertos no desenvolvemento de servizos de xestión do coñecemento baseados en datos xenéticos e información clínica.
Valor diferenciador no seu sector
A combinación de ferramentas de xestión do coñecemento, innovación tecnolóxica e un equipo multidisciplinario de expertos; Permite proporcionar un nivel único de interpretación clínica para un mellor diagnóstico.
Cadeas de Valor
Datos de Contacto
lnfo@healthlncode.com
www.healthincode.com
Persoa de Contacto
Lorenzo Monserrat Iglesias
CEO
Lorenzo.monserrat@healthincode.com
+34881600003