Empresa:

Fundación Profesor Novoa Santos

Descrición da entidade
Investigación, Docencia e Innovación ao Servizo da Saúde
Valor diferenciador no seu sector
O valor diferenciador radica no factor humano, no compromiso e o traballo diario dos prafesionais, tanto dos que desenvolven o seu traballo de investigación moi preto do paciente pero tamén dos que desenvolven investigación básica, así como dos traballadores da área de xestión de l + D + i. Destacar a proximidade coa actividade clínica que permita detectar ambas as áreas de mellora e posibles solucións nos novos retos para a saúde. Conta cun centro tecnolóxico de formación, pioneiro e innovador, no que os prafesionales adestran as súas habilidades e aumentan os seus coñecementos mediante a práctica con simuladores médicos e cirurxía experimental.
Cadeas de Valor
Datos de Contacto
Fundacion.profesor.novoa.santos@sergas.es
http://www.fundacionprofesomovoasantos.es
Persoa de Contacto
Graciela Fernandez Arrojo
Responsable de Innovación e Transferencia de Resultados
Graciela.fernandez.arrojo@sergas.es
981178150