Empresa:

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (FIDIS)

Descrición da entidade
A Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (FIDIS) traballa para promover a investigación, a docencia, o desenvolvemento científico e a innovación nas áreas sanitarias de Santiago e Lugo, Cervo e Monforte. Para conseguilo, empregamos a innovación como ferramenta para transferir os resultados da investigación á sociedade. Damos apoio e asesoramento en todas as fases da cadea de valor da investigación biomédica e da saúde en xeral, apoiando aos máis de 1.000 investigadores asociados a Instituto de Investigacións Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS), nos seus 93 grupos de Investigación agrupada en 6 áreas de investigación. Promovemos a transferencia dos resultados obtidos na nosa investigación científica para reverter na saúde do futuro, mantendo colaboracións estreitas e permanentes con diversos axentes dentro do tecido económico dos campos tecnolóxicos, farmacéuticos e alimentarios.
Valor diferenciador no seu sector
La Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (FIDIS) acumula más de 15 años de experiencia en la gestión profesional y especializada de la investigación en el entorno sanitario. Cuenta con personal técnico altamente capacitado que da soporte a más de 500 profesionales investigadores y clínicos.
Cadeas de Valor
Datos de Contacto
contacto.fidis@sergas.es
http://www.fundacionidisantiago.es
Persoa de Contacto
Mabel Sampedro Parada
Responsable de Transferencia e Innovación
mabel.sampedro.parada@sergas.es
981 95 11 95