Empresa:

FUNDACION CENTRO TECNOLOXICO DE TELECOMUNICACIONS DE GALICIA

Descrición da entidade
Lema: Seguridade / Intelixencia / Conectividade
Valor diferenciador no seu sector
Gradiant é o Centro Tecnolóxico TIC de referencia en Galicia e o terceiro en España por magnitudes e dimensións, recoñecido como tal polo MINECO.
Cadeas de Valor
Datos de Contacto
GRADIANT@GRADIANT.ORG
WWW.GRADIANT.ORG
Persoa de Contacto
HELENA FERNANDEZ LOPEZ
DIRECTORA AREA E-SAÚDE
HFERNADEZ@GRADIANT.ORG
986120430