Empresa:

BAHIA SOFTWARE SLU

Descrición da entidade
Bahía Software é unha empresa tecnolóxica fundada en 1999, cunha alta capacidade de innovación e especializada no sector sanitario
Valor diferenciador no seu sector
Experiencia
Cadeas de Valor
Datos de Contacto
bahia@bahiasoftware.es
www.bahiasoftware.es
Persoa de Contacto
Martín Gómez Rodríguez
Socio Director
martin.gomez@bahiasoftware.es
609 608 666