Empresa:

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Galicia (AFAGA Alzheimer)

Descrición da entidade
AFAGA Alzheimer é unha organización sen ánimo de lucro que promove a atención global, interdisciplinaria e de vangarda ás persoas con algún tipo de demencia neurodegenerativa, así como o seu ambiente familiar e de convivencia. Así mesmo, AFAGA Alzheimer colabora con institucións de todo tipo no desenvolvemento de solucións innovadoras de atención. Finalmente, o Alzheimer AFAGA xoga un papel reivindicativo ante a Administración, asegurando as necesidades do colectivo que representa.
Valor diferenciador no seu sector
Enfoque global, interdisciplinario e de vangarda na atención ás persoas con demencia e o seu contorno.
Cadeas de Valor
,
Datos de Contacto
afaga@afaga.com
https://afaga.com/
Persoa de Contacto
Iván Rarís Filgueira
Responsable de Proxectos
d.juridico@afaga.com
670856707