Empresa:

ANFACO-CECOPESCA

Descrición da entidade
ANFACO-CECOPESCA é unha organización empresarial nacional independente cuxo traballo céntrase na representación e defensa dos intereses de máis de 230 empresas pertencentes a todos os enlaces do complexo da industria do mar, formando así un auténtico clúster no ámbito do agro-mar. sector alimentario. ANFACO-CECOPESCA desenvolve unha importante actividade que representa os intereses do sector transformador e conserveiro de produtos do mar para diferentes administracións, organizacións multilaterales e todo tipo de entidades, co obxectivo final de potenciar a competitividade do sector que representa. Actualmente ten asociados pertencentes a múltiples sectores, o que reflicte o seu carácter de clúster que se desprende do emprendemento. Os antecedentes de ANFACO-CEOCPESCA como asociación empresarial datan de 1904, polo que ten unha traxectoria centenaria como patrón do sector en conserva de peixe e marisco, sendo a segunda organización empresarial máis antiga de España.
Valor diferenciador no seu sector
Perfil dobre; asociación empresarial e centro tecnolóxico
Cadeas de Valor
Datos de Contacto
anfaco@anfaco.es
www.anfaco.es
Persoa de Contacto
SANDRA RELLÁN PIÑEIRO
Responsable Area I+D+i
srellan@anfaco.es
986469301/EXT.4