Empresa:

ACTIVIZA PROJECTS & TRAINING

Descrición da entidade
Activiza é unha empresa social creada en 2013 para dar resposta ás necesidades de formación e coñecemento necesarias para que as organizacións públicas e / ou privadas ofrezan servizos adecuados ás necesidades do actual sector social e social, especialmente prestando de contido e experiencias de calidade a todas as necesidades inherentes ao proceso de envellecemento da poboación. Para iso, acompañamos tanto ao sector público, como a empresarios e entidades privadas a través de proxectos de consultoría e / ou formación para o desenvolvemento de novos modelos que promovan unha maior autonomía e decisión das persoas, así como a realización de proxectos específicos para a realización de actividades de investigación, formación, talleres, eventos e / ou campañas de comunicación que favorezan o papel activo e a participación das persoas maiores na sociedade actual.
Valor diferenciador no seu sector
Traballar dende o modelo que propón AICP implica traballar dende o cambio, o cambio continuo persoal e organizativo que nos permita adaptarnos de xeito flexible ás necesidades das persoas no seu proceso de envellecemento, desempeñando o papel de coidar e acompañar conscientemente " . A nosa metodoloxía pretende ser un proceso de acompañamento a organizacións e profesionais na integración do coñecemento e no desenvolvemento de habilidades que permitan traballar a partir do Modelo de atención integral centrado na persoa. Partimos dunha visión holística da persoa -entendéndoa como única e singular- e incorporamos aspectos éticos, relacionais e metodolóxicos deste modelo. Entre as nosas ferramentas metodolóxicas empregamos rutinariamente adestramento individual ou en equipo, PNL ou pensamento de deseño no adestramento. "Aprender facendo" e adestrar habilidades clave como o traballo en equipo, a escoita activa, a comunicación ou a resolución de conflitos é unha das ferramentas fundamentais para liderar o proceso de cambio, tanto persoal como organizativo, que nos permitirá desenvolver o noso papel máis consciente e con maior motivación.
Cadeas de Valor
Datos de Contacto
info@activiza.es
www.activiza.es
Persoa de Contacto
Noelia López Vázquez
Directora de Estrategia e Innovación
noelialopez@activiza.es
649151894