O CSG asiste ao webinar organizado polo IGAPE: Galicia Exporta dixital. O novo Plan de Internacionalización Dixital.

O pasado 29 de xuño o IGAPE organizou o webinar Galicia Exporta Dixital. O novo Plan de Internacionalización Dixital. A xornada estivo moderada por Augusto Álvarez-Borrás, director da Área de Internacionalización de IGAPE e a conferenciante principal foi Dori López, enxeñeira en informática e CEO de Innova Digital Export, que leva 10 anos asesorando ás empresas sobre a exportación online.

A charla consistíu  nunha visión práctica e técnica do que se póde facer a nivel dixital. En concreto, a CEO de Innova Digital Export, falou de cómo diseñar un plan de transformación dixital, da venta B2C con axentes tan reseñables como Amazon e de casos de éxito de empresas para que sirvan de exemplo.

En canto ás axudas que ofrece o IGAPE neste ámbito, destaca o programa Galicia Exporta Dixital, cuyo obxectivo é apoiar ás empresas galegas no desarrollo e implementación dun plan dixital de internacionalización empresarial, co obxectivo de facilitar a súa presencia nos mercados, o acceso aos clientes, reducir os custos de transacción e publicidade e abrir novos canles comerciais, para a potenciación de actividades económicas internacionais e o aumento das exportaciones.

Só se poderá presentar e aprobar unha solicitude por empresa, cun gasto subvencionable mínimo igual ou superior a 25.000 euros e máximo de 125.000 euros por empresa.  No caso do comercio retallista o gasto subvencionable mínimo debe ser igual ou superior a 15.000 euros por empresa e máximo de 100.000 euros por empresa. No caso de empresas do sector da produción agraria e da pesca o gasto subvencionable mínimo debe ser igual ou superior a 15.000 euros e máximo de 37.500 euros no caso de empresas do sector da produción agraria e 25.000 euros no caso de empresas do sector da pesca.

Podrán subvencionarse gastos de consultaría necesaria para a elaboración de:

a) Diagnóstico de potencial exportador dixital.
b) Plans de internacionalización dixital multicanle.
c) Plans de mercados electrónicos concretos.
d) Gastos de asesoría xurídica e legal para a internacionalización dixital.

Tamén serán subvencionados gastos de Software para:

a) Soluciones tecnolóxicas P.I.M. (Product Information Management)
b) Adquisición, programación a medida e integración de conectores entre plataformas e con sistemas de información (ERPs).
c) Solucións de analítica e visualización de datos para elaborar cadros de mando con indicadores (KPI´s).
d) Solucións de intelixencia automatizada para a optimización da supply chain e do fullfillment.
e) Solucións de inbound márketing internacional

Igualmente está prevista a subvención de outro tipo de gastos como a creación e adapatación de tiendas online e catálogos online asi como campañas de posicionamiento SEM.

O plazo para a presentación das solicitudes finaliza o 30/11/2020. Para maior información, pódese consultar o seguinte enlace