O CSG asiste ao webinar “Oportunidades de financiación da Bioeconomía a nivel europeo: a iniciativa Biobased Industries Joint Undertaking” organizado polo Clúster Alimentario de Galicia

O CSG asistiu este xoves 9 de xullo ao webinar Oportunidades de financiación da Bioeconomía a nivel europeo: a iniciativa Biobased Industries Joint Undertaking organizado polo Clúster Alimentario de Galicia (Clusaga) en colaboración con Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU), unha asociación público-privada cuyo obxectivo é aumentar a inversión no desarrollo dun sector industrial sostenible bio en Europa, proporcionar beneficios medioambientais e socioeconómicos, aumentar a competitividade e contribuir á investigación e desarrollo de productos biolóxicos avanzados.

A temática desta charla é coñecer as líneas de apoyo e as oportunidades de financiación da bioeconomía a nivel a europeo na industria alimentaria.

Como ponente principal interviu Paloma Mallorquín, project officer de Bio-based Industries Joint Undertaking, quien deu algunhas pinceladas sobre a actividade de BBI JU e falou habló das oportunidades de financiación de proxectos, detallando especialmente a convocatoria actualmente aberta.

En concreto, refiriuse ás accions financiadas nesta convocatoria, mencionadas a continuación: accións RIA (Research and Innovation actions), IA-DEMO (Innovation Actions-Demonstration), IA-FLAG (Innovation Actions-Flagship) e CSA (Coordination and Support actions).

Asimesmo, en canto aos aspectos legales e financeiros desta convocatoria, Paloma Mallorquín recalcou que hai que ter moi en conta que siguense as normas de participación de Horizon2020 pero con unha excepción moi importante que é que nas accións de investigación (RIA y CSA) non está contemplada a financiación para grandes empresas. A distribución quedaría da seguinte maneira: As grandes empresas tendrían unha financiación IA del 70%, as PEMES, tendrían un 100% de financiación en RIA y CSA e un 70% en IA; e por último, as entidades sen ánimo de lucro, gozarían dun 100% de financiación nos 3 ámbitos: RIA, IA e CSA.

Por último, é importante sinalar as datas da convocatoria. Tras abrirse o prazo o pasado 15 de abril, o mismo pecha o próximo 3 de setembro (17:00 CET). A comunicación dos resultados faráse entre finais de decembro de 2020 e mediados de xaneiro de 2021 e a firma de acordos faráse en maio de 2021.

Para maior información pódense consultar os seguintes enlaces:

BBI JU Website

BBI JU Projects Brochure

CORDIS (for publicly available data on projects)