Reábrese o prazo de inscripción para presentar proxectos innovadores en saúde para o Living Lab de Ourense

O pasado 1 de xuño reabriuse o prazo de presentación de proxectos que participarán no Living Lab de Ourense para o ano 2020. As entidades interesadas terán de prazo ata o vindeiro día 1 de setembro para presentar as súas propostas con motivo da reanudación do procedemento que quedou paralizado pola crise de Covid-19.

A participación no Living Lab está aberta a iniciativas de carácter innovador, xa sexa produto ou servizo, en procesos e/ou no modelo de negocio tanto no sector sanitario ou biomédico como noutros sectores transversais, como alimentación, TIC, novos materiais, construción, electrónica e robótica. Os proxectos que se presenten deben ter capacidade de xerar resultados con aplicación na sociedade, con potencial comercial e de xerar retornos, aínda que sexa a longo prazo.

Os proxectos seleccionados poderán participar no Living Lab de Ourense, da Rede Labsaúde de Galicia que nace como unha organización intermedia que busca conectar os proxectos e produtos cos usuarios finais. Estes laboratorios son plataformas de innovación e tecnoloxía que involucran a todos os axentes do eido sanitario, promoven a experimentación e favorecen o desenvolvemento de solucións innovadoras en función da demanda social. Son espazos reais nos que desenvolver e probar as iniciativas innovadoras que parten das empresas e entidades de investigación.

En canto ao Living Lab de Ourense, os responsables dos proxectos disporán dunha contorna real na que testar as súas iniciativas e prototipos e disporán do apoio de todos os axentes que forman parte deste laboratorio. Por outra banda, hai que destacar que é o primeiro laboratorio da Rede Labsaúde e aúna ao Sergas, universidade, centros de investigación, empresas, organismos de apoio do sector da biomedicina e da biotecnoloxía e á sociedade. Trátase dun espazo de creación, que promove a innovación, a transferencia de coñecemento e o desenvolvemento dun tecido empresarial emprendedor no sector da saúde.

No Living Lab de Ourense traballan en base ás liñas de innovación marcadas como prioritarias, todas elas moi centradas nos doentes, que son: atención ao doente maior e/ou crónico; emponderamento de doentes e cidadáns; tecnoloxías da información e telecomunicacións; robótica e realidade virtual; impacto do ambiente na estadía hospitalaria; e outras iniciativas máis abertas que busquen mellorar a calidade de vida e atención sanitaria recibida polos usuarios.

Máis información

 

O Cluster Saúde de Galicia (CSG) asiste á webinar organizada por GAIN sobre o apoio á innovación para PEMES contra a COVID-19

Durante a xornada celebrada o 28 de maio, Patricia Argerey, Directora de GAIN e Francisco Conde, Conselleiro de Economia, Empleo e industria presentaron as medidas de apoio para a innovación de PEMES galegas.

Actualmente hai 4 convocatorias abertas:

 1. Talento Senior (peche convocatoria o 05/06/20)
 2. Principia (peche convocatoria 06/06/20)
 3. InnovaPeme (peche convocatoria 18/06/20)
 4. Apoyo H2020 (peche convocatoria 30/11/20)

As próximas convocatorias que abrirán próximamente son:

 1. Re Acciona (02/06/20)
 2. Prestamos IFI INNOVA (xunio 2020)
 3. Conecta HUB (DIH) (xulio 2020) : a convocatoria desta axuda está pendiente de publicación pero engloba proxectos de I+D+i en cooperación orientados a retos estratéxicos para Galicia. Incluirase o apoio á innovación en producto e unha línea específica para COVID-19. Os beneficiarios son as PEMES e tamén poderán participar grandes empresas cando so seu papel sexa necesario. A intensidade destas axudas oscila entre o 15 e o 80% e a dotación é de 7,5M€.
 4. Bonos DIH (finais 2020): Aunque a convocatoria para esta axuda está pendente de publicación, pódese adelantar que se trata de financiación a través de bonos de servicios de apoio orientados á integración de innovacións dixitais nas PEMES para a mellora da súa competitividade. Estes servizos formarán parte da cartera de servizos DIH. Está dirixida a PEMES e a intensidade das axudas chega ata o 80% (en valoración), sendo a dotación de 1,5M€.

Pola súa parte, Francisco Conde ha resaltou a importancia da colaboración publico- privada e o compromiso da Conselleria co a innovación resaltando os primeiros resultados de BFA, a posta en marcha dos DIH para apoiar a dixitalización das PEMES e a reactivación da tramitación das axudas e do 100% dos anticipos. Tamén anunciou próximas iniciativas para potenciar ainda máis a innovación tras o paso da pandemia que son:

 • Aceleradora de proxectos COVID19
 • Compra Privada da Innovación
 • Hackaton

Así que haberá que estar atentos!

O Cluster Saúde de Galicia (CSG) asisitiu o pasado 26 de maio á Infoday sobre a primeira convocatoria de consolidación da Business Factory Food, de interese para os nosos socios FoodTech

Cluster Saúde de Galicia (CSG) asisitiu o pasado 26 de maio á Infoday sobre a primeira convocatoria de consolidación da Business Factory Food, un proxecto que se dinamiza dende o Clúster Alimentario de Galicia co apoyo da Xunta de Galicia e as empresas tractoras así como con outras entidades con dos obxetivos clave: por un lado fomentar o emprendemento empresarial de carácter innovador en Galicia e por outra parte, facer frente aos desafíos da industria alimentaria, dous motivos que cobran máis importancia na situación actual.

A Business Factory Food é o acelerador do sector alimentario galego que ten como obxectivo promover e atraer proxectos de emprendemento innovadores que resolvan os retos que supón o sector. BFFood ten dous programas específicos de apoio aos proxectos participantes: aceleración e consolidación. Os programas están deseñados para promover os proxectos en función do seu grao de desenvolvemento, desde a idea inicial co programa de aceleración, ata a consolidación de vendas co programa de consolidación.

Como participantes nesta jornada, destacan Unlimited Spain e as empresas tractoras CAPSA FOOD e GADISA, así como representantes dos proxectos seleccionados na primeira edición que se amosaron como casos de éxito entre os que destaca Alpha Cloud. Finalmente, a Administración pública tamén participou xornada e estivo representada por GAIN, XES GALICIA e IGAPE.

En canto á convocatoria de consolidación en si, é importante destacar que ofrece soporte integral e personalizado para o crecemento empresarial. Trátase dun apoio de 12 meses centrado nas empresas xa establecidas con menos de 6 anos de experiencia e que teñen un produto ou servizo definido e as vendas iniciais xa realizadas, aliñadas con algúns dos retos que o sector alimentario pretende resolver a través da Business Factory Food. O programa ofrece apoio que se canaliza nun mentoring directo e un plan de apoio personalizado por unha das empresas tractoras que apadrina e impulsa o proxecto cun plan personalizado de apoio. Tamén inclúe un programa de formación de alto valor añadido. A través deste ecosistema tamén ten acceso a un catálogo de infraestruturas, soportes e servizos técnicos que facilitan e aceleran o desenvolvemento de proxectos, que están postos a disposición de emprendedores tanto por empresas como por entidades colaboradoras da Business Factory Food. Ademais de todo isto, tamén se ofrece financiamento, que se concreta en préstamos participativos de ata 250.000 €.

Por outra banda, os retos que presenta Business Factory Food nesta convocatoria de consolidación pódense resumir nos seguintes 7 puntos: 1) Dixitalización e automatización, este reto busca solucións que se encaixen en tres prioridades: Big Data, Xemelo dixital e IoT; 2) A trazabilidade, a calidade e a seguridade alimentaria, onde os proxectos que ofrecen unha innovación notable en todo o relacionado cos sistemas de xestión de calidade sen papel e os sistemas automáticos de medición en continuo son considerados unha gran prioridade; 3) Loxística, onde destacan a etiquetaxe intelixente e a loxística 4.0; 4) Sustentabilidade e packaging: neste punto, cobran especial interese os proxectos de novos materiais substitutivos para o plástico, totalmente biodegradables, que garantan as características organolépticas dos produtos envasados. 5) Desenvolvemento de novos produtos, destacando aqueles produtos alimentarios que optimicen o estado nutricional das persoas adaptándose ás súas necesidades específicas (idade, hábitos de saúde, fisiopatoloxía, etc.) 6) Innovación e comercialización de procesos. Neste sentido, son relevantes os proxectos que dan un salto na innovación na comercialización e interacción con clientes e consumidores, así como novos procesos de transformación ecoeficientes adaptados á demanda. Como reto final, establécese un reto libre. Neste punto, considérase de interese calquera proxecto que supoña unha innovación, nun sentido amplo (produto, proceso, comercialización, etc.) para o sector alimentario galego, dende a orixe e tratamento da materia prima pasando por produtos de quinta gama ata pechar o círculo alimenticio, buscando a circularidade do fluxo de produtos e servizos empregados nas distintas fases da cadea de valor principal, así como os enlaces laterais. Toda esta información está disponible no seguinte enlace onde se establecen as bases do programa da 2ª edición da convocatoria de consolidación.

Por último, é importante señalar que o prazo para inscribirse na convocatoria está aberto ata o 8 de xunio ás 14:00.

A Presidenta do Cluster Saúde de Galicia (CSG), Rocío Mosquera Álvarez, foi incluida como muller galega de referencia pola Asociación de Executivas de Galicia dado o seu papel e a súa traxectoria profesional no seu sector de actividade, a sanidade pública.

A Asociación de Executivas de Galicia é unha organización que naceu coa intención de colaborar e crear unha rede de apoio que visualice e promova o empoderamento feminino como motor para o futuro e axente clave no desenvolvemento socioeconómico de Galicia, estando plenamente comprometida hoxe coa defensa, recoñecemento e promoción dos dereitos e intereses das mulleres profesionais galegas en todos os seus ámbitos.

Neste sentido, a referida asociación quixo incluír a Rocío Mosquera, presidenta do Clúster Saúde de Galicia (CSG) na lista de mulleres referentes galegas polo seu compromiso, papel e rendemento profesional no marco das actividades desenvolvidas no seu sector, a sanidade pública.

Tamén é importante destacar que calquera entidade ou empresa coa intención de acceder a perfís profesionais de mulleres consideradas referentes no seu sector, terá acceso á ferramenta actualizada creada pola Asociación de Executivas de Galicia consistente nun rexistro de mulleres de referencia na súa rama de actividade en Galicia.

En canto á traxectoria profesional de Rocío Mosquera, cabe destacar que actualmente é a Directora Xeral de Galaria, cargo que desempeña dende xaneiro de 2018 e Presidenta do Clúster Saúde de Galicia (CSG) onde realiza importantes traballos de canalización e apoio a colaboración público-privada na innovación sanitaria. Ademais, foi Conselleira de Sanidade, dende xaneiro de 2012 a outubro de 2015 e Xerente do Servizo Galego de Saúde dende maio de 2009 a xaneiro de 2012.

Anteriormente, fora Xerente do Hospital Nuestra Señora de la Esperanza; asesora da Dirección Xeral de Saúde Pública; Subdirectora xeral de atención especializada do Sergas, xefa do Servizo de Inspección Sanitaria da Secretaría Xeral do Ministerio de Sanidade, Directora da Atención Primaria de Saúde da Área Sanitaria de Santiago de Compostela e inspectora médico da Seguridade Social, un posto ao que accedeu por oposición en 1985.

No que respecta á súa formación, é importante destacar que Rocío Mosquera é licenciada en Medicina e Cirurxía pola Facultade de Medicina da Universidade de Santiago de Compostela, especialista en Cirurxía Xeral e Dixestiva, formada no Hospital Xeral de Galicia (Área sanitaria de Santiago de Compostela). No seu currículo formativo, fai referencia a unha variedade de cursos sobre xestión sanitaria, incluído un máster en Xestión do hospital, da Escola de Xestión Superior e Administración (EADA).

A Asociación de Executivas de Galicia, que xa ten a Rocío Mosquera como muller líder dentro da Asociación, busca, entre outras cousas, amplificar e difundir consciente e decididamente a voz de todas estas mulleres onde aínda non se escoita coa intensidade necesaria creando un espazo colectivo onde compartir experiencias, emprender accións e forxar alianzas que axuden ao crecemento persoal e profesional das mulleres, tendo presente que a representación profesional en determinadas áreas está lonxe de ser igualitaria. Neste punto é moi necesario salientar a importancia da unidade e o apoio entre as mulleres, xa que estes son aspectos esenciais para acadar a igualdade de oportunidades.

Por este motivo, a citada Asociación destaca, entre os seus obxectivos, a loita pola igualdade de oportunidades no ámbito social, político, empresarial e executivo, dando máis visibilidade ás mulleres galegas cualificadas e preparadas. Un logro que se conseguirá mediante a concienciación sobre o papel das mulleres profesionais galegas tanto na sociedade como na empresa, facendo especial fincapé no valor engadido que proporciona o liderazgo feminino.

INDRA, UN ACTOR DESTACADO EN SOLUCIONES INNOVADORAS PARA LA SALUD

Indra, una de las principales multinacionales de consultoría y tecnología en Latinoamérica y Europa, está presente en Chile desde hace 21 años.

http://www.indracompany.com/sites/default/files/indra_reportaje_indra_en_chile_el_mercurio.pdf

Fuente y enlace: http://www.indracompany.com/en/medios/actor-destacado-soluciones-innovadoras-salud

CUATRO ESTRATEGIAS Y 17 MILLONES PARA MEJORAR EL SERGAS EN 5 AÑOS

Se llevarán a cabo evaluaciones anuales para adaptarlo a las nuevas circunstancias sociales.

La Estrategia Sergas 2020 ha dado un paso más para su puesta en marcha. El consejero de Sanidad, Jesús Vázquez Almuiña, ha presentado la planificación de recursos para los próximos cinco años a los miembros del Consejo de Gobierno, que contará con presupuesto total que asciende a más de 17.179 millones de euros. El plan se evaluará anualmente con el fin de adaptar el plan a los cambios y el ambiente interno.

 

La Estrategia Sergas se ha definido en cuatro áreas estratégicas: la atención integral adaptada a las necesidades de los usuarios, familias y cuidadores; profesional y comprometido con la organización de la atención; la gestión eficiente que contribuye a la sostenibilidad del sistema de salud; y la infraestructura, equipamiento y sistemas de información sanitaria.

Estas áreas están asociadas a otros 20 objetivos estratégicos que se lograrán a través de 123 proyectos concretos, de los cuales hay 66 nuevos y los otros 57 ya se contemplaron en la Estrategia de 2014.

“Este documento tiene como objetivo mejorar la salud de los pacientes a través de la prestación de los servicios de salud eficaz, eficiente y de calidad de manera equitativa, asequible y sostenible, consolidando tanto la innovación tecnológica como la implementación de procesos integrados para asegurar la continuidad de la atención”, afirman desde la Consejería de Salud.

El proyecto tiene como objetivo lograr la máxima credibilidad de los responsables del sistema, reforzar criterios organizativos y de gestión, que los sistemas de información permitan la evaluación y la toma de decisiones, y que se asignen los recursos en función de los resultados de salud.

Desde el Sergas se afirma que el plan se ha diseñado después de identificar los problemas que tiene la organización y explican que se orienta a aumentar su eficiencia para que pueda asumir el aumento del coste de los servicios sanitarios debido a varios factores: la aparición de nuevos fármacos más caros, el aumento de la supervivencia, que deriva en un incremento de pacientes crónicos y polimedicados, las nuevas tecnologías también más costosas, las nuevas realidades asistenciales y una ciudadanía más exigente.

Para elaborar el plan se contó con profesionales, usuarios, asociaciones de pacientes y colectivos como sindicatos, partidos políticos, expertos o empresas. Según los datos del Sergas, participaron 3.058 personas, de las que recibió más de 2.000 propuestas, además de tener en cuenta a organismos nacionales e internacionales.

Pharmamar supera otra fase de pruebas de nuevo fármaco contra el dolor ocular

Madrid, EFECOM Sylentis, del grupo PharmaMar, ha comunicado hoy los buenos resultados de los ensayos en fase 2 con el medicamento en investigación SYL1001 en los que analizaba la dosis y evaluación de la eficacia para el tratamiento del dolor ocular asociado al síndrome de ojo seco.

Según ha comunicado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), estos ensayos en fase 2 se han hecho con grupos paralelos de pacientes en 8 centros ubicados en España y Estonia.

Para probar la eficacia del medicamento se incluyeron 127 pacientes con dolor ocular asociado y se evaluó la eficacia y seguridad de cuatro dosis de SYL1001 (0,375 %, 0,75 %, 1,125 % y 2,25 %) frente a aplicar un placebo tras 10 días de administración en forma de gotas oftálmicas aplicadas una vez al día.

Los resultados, señala la empresa, indican que la dosis de 1,125 % “alcanzó mayor grado de cumplimiento de los objetivos primarios y secundarios, disminuyendo no solo el dolor ocular, sino también la hiperemia conjuntival asociada al síndrome de ojo seco tras diez días de tratamiento”.

Los estudios, añaden, también confirmaron el buen perfil de seguridad y tolerancia obtenidos en la fase 1, lo que apoya “la continuidad del desarrollo clínico del SYL1001”.

Actualmente, Sylentis está diseñando el programa de fase 3, que validará con las autoridades competentes.

Fuente y enlace: http://eldia.es/agencias/8587098-EMPRESAS-FARMAC-UTICAS-PharmaMar-supera-otra-fase-pruebas-nuevo-farmaco-dolor-ocular

Feiraco ayuda a formar jóvenes investigadores en seguridad alimentaria

ES UNA DE LAS OCHO ENTIDADES QUE INTEGRAN EL PROYECTO EUROPEO ERASMUS-Q-SAFE //LA SEGUNDA EDICIÓN DE LA INICIATIVA SE CELEBRA ESTOS DÍAS EN LA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO.

La cooperativa láctea afincada en Ames, Feiraco Sociedad Cooperativa Galega, en colaboración con la Universidade de Santiago es uno de los ocho agentes integrantes del proyecto europeo Erasmus Q-SAFE (Quantitative Tools for Sustainable Food and Energy in the Food Chain), que busca avanzar en la seguridad alimentaria y cuya segunda edición se está celebrando en la USC. La iniciativa busca formar y emplear a una veintena de jóvenes investigadores en el campo de la sostenibilidad y seguridad agroalimentaria a través de la cooperación entre entidades .

El objetivo general de esta asociación de la que forma parte la láctea gallega es la formación de investigadores noveles en el ámbito de los modelos de predicción, evaluación de riesgos y análisis de ciclo de vida, a través de la cooperación interinstitucional.

La secuenciación del genoma del rodaballo posibilita programas de selección genética más eficientes, según un estudio de la usc

El trabajo fue realizado por el grupo de investigación Aguigen que dirige el catedrático Paulino Martínez.

El grupo de investigación Acuigen de la USC, dirigido por el catedrático Paulino Martínez y con sede en la Facultar de Veterinaria del campus Terra, lidera la secuenciación del genoma de rodaballo, el primer vertebrado secuenciado en España.

El trabajo de investigación contempla la secuenciación y el ensamblado de todo el genoma del rodaballoa (600 millones de nucleótidos) con la integración de recursos y herramientas genómicas previas en las que el referido grupo de investigación de la USC venía trabajando desde el 2005.

En lo que compete a los recuersos y avances con los que contaba el Acuigen para afrontar este proyecto, Paulino Martínez citó específicamente la construcción del mapa genético del rodaballo con más de 500 marcadores, el desarrollo de una base de datos con gran p arte de los genes del sistema inmune y reproductor de esta especie, y el diseño de un microarray para análisis de expresión genética. La aplicación de estas herramientas permitió identificar regiones genómicas y genes candidatos asociados con caracteres de interés productivo en el rodaballo, lo que sirvió de base para su análisis a partir de la secuenciación completa del genoma.

Fuente y en enlace: http://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/2016/03/15/secuenciacion-genoma-rodaballo-posibilita-programas-seleccion-genetica-eficientes-segun-estudio-usc/00031458068159241126128.htm#viewmedia

La falta de tiempo supone un mayor problema para las mujeres a la hora de ir al médico

El 54% de los españoles opina que la asistencia médica a domicilio le ayudaría a cuidar mejor de su salud, según un estudio de Sanitas y la SEAS.

La falta de tiempo es un factor fundamental en el cuidado de la salud en España. Así se desprende del “Estudio Sanitas sobre el impacto de la gestión del tiempo en el cuidado de la salud en España” realizado en colaboración con la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS), donde se ha preguntado a 1.401 españoles sobre la dedicación en el cuidado de su salud. Del informe se extrae que el 61% de los españoles ha dejado de ir al médico en alguna ocasión por falta de tiempo y el 10% asegura no asistir “muchas veces” o “siempre” por esta misma razón.

La falta de tiempo supone un mayor problema para las mujeres a la hora de ir al médico, pues el 66% afirma haber dejado de ir alguna vez, frente al 56% de hombres. En este sentido, el 54% de los encuestados considera que la asistencia médica a domicilio sería de gran ayuda a la hora de mejorar el cuidado de su salud. En la misma línea, el 43% de los españoles afirma haber dejado de ir a comprar medicamentos por no disponer de tiempo. En cuanto a la alimentación, que tanto repercute en la salud, el 70% de los españoles manifiesta haber dejado de cuidarla por ausencia de tiempo. De hecho, de entre estos, el 20% asegura hacerlo habitualmente.

Pese a estos resultados, la salud está entre las principales prioridades de los españoles. El 44% de éstos, preguntados por la importancia que otorgan a la familia y amigos, la salud, el trabajo, el dinero y el tiempo, concede a la salud el primer puesto en el ranking. El 42% la colocaría en segundo lugar, por detrás de la familia y los amigos. Sobre cómo valorarían la dedicación que prestan a su salud, los españoles la califican en un 6,3 sobre 10. Y son precisamente los mayores de 55 años quienes mejor la valoran, con una calificación de 7 frente a las personas entre 35 y 54 años, quienes la valoran en un 6.

Iñaki Peralta, director general de Sanitas Seguros asegura que “tras conocer esta realidad y en línea siempre con uno de los valores de Sanitas, como es la oferta personalizada y adaptada a las necesidades específicas de nuestros asegurados, Sanitas Blua ha sido nuestra solución, un producto mixto que garantiza una asistencia sanitaria completa en la palma de la mano y que permite ahorrar tiempo y evitar desplazamiento innecesarios”.

Fuente y enlace: http://www.immedicohospitalario.es/noticia/7999/la-falta-de-tiempo-supone-un-mayor-problema-para-las-mujeres-a-la-hora-de-ir-al-medicostencia médica a domicilio le ayudaría a cuidar mejor de…