ÚNASE O PARTNER DO CLÚSTER E OFRECE OS SEU SERVIZOS A TRAVÉS DO CLÚSTER.

  • DATOS XENERAIS DA ENTIDADE

    Os campos marcados con (*) son obrigatorios.

Condicións e pasos

Os membros da asociación poden ser todas aquelas persoas xurídicas, empresas e entidades públicas e privadas, despois do acordo do seu órgano competente, que non teñan débedas pendentes coa asociación e que cumpran os seguintes requisitos:

  • Actuar no ámbito da saúde no sentido amplo: medicina, farmacia, biotecnoloxía, investigación sanitaria, medicina, servizos médicos, nutrición e alimentación, etc. en Galicia ou estado con actividade relevante e permanente na Comunidade Autónoma.

  • Dispor de dispoñibilidade para asistir ás reunións da asociación.

Por que asociarse?

  • Dispor dunha canle de comunicación que reúna as propostas a nivel sectorial para a súa interlocución cos diferentes axentes relevantes do sistema económico de Galicia.

  • Participar en accións e proxectos conxuntos do cluster (formación cun tema de interese común, iniciativas para mellorar a competitividade empresarial do sector …)

  • Acceda a unha rede de contactos de CSG (socios, organizacións nacionais e internacionais, outros clusters, etc.) para identificar socios potenciais para realizar proxectos colaborativos.

  • Lograr a visibilidade nacional e internacional, como ferramenta de posicionamento conxunto de empresas antes dos mercados.

  • Recibir información relevante do sector (programas de financiamento, apertura de propostas, publicacións relevantes, invitacións a proxectos, etc.).