Mapa de Procesos

Hospitais e outros centros sanitarios

Logo SANITAS

Produtos Farmacéuticos

Logo EBIOTEC

Transporte Sanitario

Formación Sanitaria

Logo Fundación Pública Escola Galega de Administración Sanitaria

Nutrición

Logo Feiraco

Logo PORTO MUINHOS

Logo Congalsa

Servizos Especializados Sociosanitarios

Logo Oximesa

Logo Health In Code

Logo OsmLab

Consultoría e Servizos Tecnolóxicos

Logo SIVSA

Logo Indra

Logo Bahia

Logo Plexus

Logo Queres

Logo Hewlett Packard

Logo Coremain

Logo Telefónica

Logo TSystems

Universidades

Logo Universidad de Vigo

Logo Universidad de Santiago

Fundacións Sanitarias e Sociedades Científicas

Logo FUNDACION RAMON DOMINGUEZ

Logo Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica

Centros Tecnolóxicos

Logo ANFACO-CECOPESCA