22 Xullo 2013

Estratexia de Especialización Intelixente de Investigación e Innovación ( RIS3: Research and Innovation Smart Specialisation Strategy) refírese ao direcionamento negocio produtivo / rexional, no noso caso, a Comunidade de Galicia, en áreas de potencial ompetitivos desenvolvemento e xeradores en nun contexto global de estratexias de innovación en especialización intelixente nacional e rexional (ANS3 estratexias) consisten en axendas de transformación económicas integradas que lidan territoriais cinco grandes cuestións.:

• Concéntrase no apoio de políticas e prioridades de investimento, os principais retos e as necesidades do país ou rexión para o desenvolvemento baseado no coñecemento.

• Aproveitar os puntos fortes, vantaxes competitivas e potencial de excelencia en cada país ou rexión.

• Eles apoio á innovación tecnolóxica, así como con base na práctica e ten como obxectivo incentivar o investimento do sector privado.

• Involucrar os participantes plenos e incentivar a innovación e experimentación.

• Elas están baseadas en evidencias e inclúen sistemas robustos de seguimento e avaliación ..

Esta iniciativa xorde da estratexia Europa 2020 da Unión Europea, que ten como obxectivo combater as debilidades estruturais a través de tres prioridades que se reforzan mutuamente:

- Crecemento intelixente, baseado no coñecemento e na innovación

- Crecemento sostible, promovendo un uso máis eficiente dos recursos, máis ecolóxica e máis competitiva;

- Crecemento inclusivo, promovendo traballo de creación de economía que promove económico, social e territorial.

Nesta estratexia, a Comisión Europea encadrado no concepto de especialización intelixente, orixinalmente promovido desde o ámbito da política rexional, pero fortemente apoiado a política de investigación e innovación, entendendo que é unha ferramenta esencial para garantir sinerxías na xeración de construción a través da súa iniciativa Horizonte 2020 (antigo Programa Marco de I + D) e os Fondos Estruturais.

Así, no contexto da Estratexia Europa 2020 especialización intelixente xorde como unha clave para atopar as políticas de innovación. Polo tanto, foi proposto como condicionalidade ex ante dos futuros fondos estruturais. É dicir, que cada rexión do Estado e europeo debe ter unha estratexia de especialización ben desenvolvida antes de recibir apoio dos Fondos Estruturais polos seus esforzos para promover a innovación.

Seleccionar indicadores de rendemento adecuados ao nivel da estratexia de especialización intelixente é moi importante para a política de cohesión, é a forma de contrastar os incentivos para, e as respostas de todos os actores implicados están correctamente aliñados e políticas para responder obxectivos, ou pode ser axustada, se fose necesario, a creación dun círculo virtuoso de aprendizaxe político ao desenvolvemento rexional.

É nesa tarefa que o Cluster está participando Saúde de Galicia, coa participación activa como un compañeiro da empresa, recollida e transmisión de membros do CSG-obxectivo, a fin de dar a coñecer as preocupacións dos empresas e para cooperar co galego Axencia Innovación na definición destes indicadores

Ligazón a Estratexias de Investigación e Innovación para a Especialización Intelixente

Ligazón a RIS3 Galicia