22 Xullo 2013

Actualmente, o Cluster Saúde de Galicia está participando do CCI (Comunidades de Coñecemento e Innovación). As CCI son organizacións promovidas pola Comisión Europea a través do IET (Instituto Europeo de Tecnoloxía) coa misión de "liderar o mundo en termos de innovación nunha serie de desafíos expostos pola Comisión." Os seus membros son organizacións independentes destinados a traer o concepto de innovación de rede en práctica. Teñen personalidade xurídica, que as empresas combinadas (incluíndo as pemes), empresarios, centros tecnolóxicos e de investigación, institucións de ensino superior, as comunidades de investimento, investigación financiamento, incluíndo fundacións e gobernos.

A actividade dunha CCI debe contar con polo menos tres organizacións, que deben ser establecidas en polo menos tres estados. Debe incluír polo menos unha institución de ensino superior e unha empresa privada.

Deben ter unha visión de negocio, obxectivos e indicadores de curto, medio e longo prazo. Teñen como obxectivo un horizonte de 7-15, con negocios a curto, medio e longo prazo os plans contidos no mesmo.

O Plan de Negocios inclúe dous tipos de actividades:

• actividades de valor engadido: Refírense a actividades que son novos, exprofeso dentro do CCI, que está aliñado coas liñas temáticas e indicadores de KIC.

• Actividades complementarias: son actividades xa realizadas polos socios antes da existencia do CCI, e aínda executar.

Por que é interesante para os membros do CGS?

Porque ofrece:

• Financiamento ata 100% do R + D + i desenvolvido no marco das prioridades do CCI, en colaboración con outros axentes no CCI.

• Co-financiamento a través de outros proxectos en marcha, propio da empresa, e financiados por outros medios.

• Posicionamento estratéxico en Europa. Integración nas estruturas internacionais de innovación de gran potencial. Poñerse en contacto cos actores do sector de saúde doutras rexións europeas. O CCI é a semente para a posición a nivel de comunidade.

• Desenvolver programas de formación en conxunto con universidades e tecido investigación, aliñados coas necesidades do sector empresarial.

• Desde o IET deberá crear tres novas CCI en 2014, e un deles será sobre a innovación para un envellecemento saudable e activo (Saúde KIC).

Do Servizo de Saúde de Galicia previsto isto como unha oportunidade para o desenvolvemento do sector en Galicia e, polo tanto, a aplicación converteuse en galego (KIC Gallaecia) para unirse a outras organizacións internacionais ("
KIC HEALTHY LIVING AND ACTIVE AGEING", xunto co Euskadi e en Escocia), que está en preparación.

¿Quen participa da Gallaecia KIC neste momento?

KIC

Ligazón ó Instituto Europeo de Inovación e Tecnoloxía